Jesteś tutaj: Strona logowania / Rejestracja
Rejestracja użytkownika
Udana rejestracja wymaga aktywacji konta. Konieczne do tego jest posiadanie działającego adresu poczty elektronicznej, na który przyjdzie link aktywacyjny. Wszystkie podane informacje, z wyjątkiem nazwy użytkownika, można później zmienić w opcji "Moje konto".
Dane dostępowe
Dane użytkownika
Proszę zwrócić uwagę na poprawność wpisanych danych, ponieważ będą one drukowane na bilecie oraz na potwierdzeniu zakupu.
+48
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie internetowej sprzedaży biletów jest IT-Trans spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-019), ul. Złota 7 lok. 18, a w przypadku zakupu każdego rodzaju „REGIOkarty” administratorem danych jest firma Przewozy Regionalne spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-217), ul. Kolejowa 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji internetowej sprzedaży biletów oraz realizacji zamówienia "REGIOkarty" i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych osobowych będzie skutkowało odmową założenia konta oraz niemożliwością zakupu biletów przez system internetowej sprzedaży oraz wyrobienia "REGIOkarty".
Kod promocyjny
Jeśli posiadasz kod promocyjny, wpisz go tutaj. Uwaga: wielkość liter ma znaczenie.
Dane do faktury VAT
Poniższe dane należy wypełnić, jeżeli potrzebujesz faktury VAT za zakupione bilety.
/
Podane informacje nie są wystarczające do wystawienia faktury!
Zakończenie rejestracji
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IT-Trans spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-687), ul. Wspólna 63 b lok. 2 w zakresie internetowej sprzedaży biletów oraz otrzymywanie informacji o produktach i usługach IT-Trans sp. z o.o. i Przewozów Regionalnych sp. z o.o. związanych wyłącznie z ofertami przewozów pasażerskich, sprzedaży biletów i promocji z nimi związanych. W przypadku realizacji zamówienia „REGIOkarty” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przewozy Regionalne spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-414), ul. Wileńska 14 a.
Zapoznałam/zapoznałem się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadoma/świadom, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego konta z systemu internetowej sprzedaży biletów i wszystkich danych z nim związanych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji usług.